Studiecirkel i sammanträdesteknik

Många liksom jag vill ju att våra sammanträden skall vara så bra som de bara kan bli. Vi vill väl alla att våra beslut skall fattas i god anda och enighet.

Många liksom jag vill ju att våra sammanträden skall vara så bra som de bara kan bli. Vi vill väl alla att våra beslut skall fattas i god anda och enighet. Göran har för länge sedan föreslagit att en studiecirkel i ämnet ”sammanträdes – teknik” inte skulle vara fel. Många av oss, såväl i avdelningarna som i regionen, är kanhända inte till 100% hemma med vilka uppgifter en ordförande, en sekreterare, en kassör, en ledamot har för uppgift. Det finns många tekniska förhållningssätt man bör känna till. Vad är en suppleant och vilka uppgifter har en sådan. Vad är en ersättare och vilka befogenheter har han eller hon. Hur begär jag ordet, vad är en proposition, vad menas med att avslå eller bifalla, ändringsförslag, nytt/nya förslag, tilläggsförslag. Ja det finns många ord att förklara som t.ex. Ajournering, Remiss, Återremiss, Bordläggning. Nu får alla möjlighet att lära mer om denna värld. Vi avser att erbjuda tre eller fyra dagar/kvällar, cirkelträffar, där alla är förlagda till en central plats, Höör eller fyra olika platser t.ex. Klippan, Hässleholm, Kristianstad och Staffanstorp. Det är vår förhoppning att så många som möjligt ger sig tid att delta. Inte minst våra yngre medarbetare så att de kan växa in i vårt arbete. Cirkeln är tänkt att ta sin början andra kvartalet 2022. Låt oss prata om sammanträdesteknik så att vi kan få en uppfattning om hur stort intresset är för att göra rätt saker rätt. 

Publicerad

21 februari, 2022

Dela

FacebookTwitterEmail

Kontakt

MHF Skåne
Roger Nilsson
Finja-Smedstorp 2540
282 91 Tyringe
roger.nilsson@mhf.se

Följ oss